Velkommen

Med 24 år i bransjen er Norsk Ortopedisk Fottøy AS en ledende aktør innen ortopedisk fottøy.

  • Fotsenger
  • Innleggssåler
  • Spesialsko
  • Ortopedisk sydde sko
  • Proteser
  • Ortoser

Tjenester

Personlig vurdering, tilpasning og oppfølging
La oss hjelpe deg!

  • Diagnostisering av lege
  • Klinisk vurdering av spesialist
  • Søknad om stønad via NAV
  • Informasjon om ortopediske hjelpemidler
  • Måltaking/tilpasning av ortopedisk sydde sko
  • Vedlikehold/reparasjon alle typer hjelpemiddel

Kontakt oss

via telefon: 69 30 00 10
via epost: post@nof-as.no
Eller du kan fylle ut denne: Kontaktskjema

Kvalitet

Ortopedisk sydde sko er et produkt vi er stolte av

Klinikk

Vi produserer og gir individuell vurdering, tilpasning og oppfølging av alle typer ortopediske hjelpemidler. Norsk Ortopedisk Fottøy AS er en autorisert ortopedisk virksomhet med pris- og leveringsavtale med NAV. Vi leverer alle typer ortopediske hjelpemidler, men er spesialist på ortopedisk sydde sko. Vi leverer ferdig tilpasset ortopediske hjelpemidler over store deler av landet og har hovedkontor i Fredrikstad.

Karl Martin Abelsen Ortopediingeniør/Daglig leder

  Reisesteder: Fredrikstad, Halden, Sandvika, Oslo og Tønsberg

  Lars Bjørnland Ortopediingeniør

   Reisesteder: Fredrikstad, Halden, Lillestrøm og Stavanger

   Gry Eliassen Ortopeditekniker

    Reisesteder: Fredrikstad, Stavanger, Lillestrøm

    Ronny Kvennsjø Ortopeditekniker

     Reisesteder: Fredrikstad, Oslo, Førde

     Kim Birkefeld Ortopeditekniker

      Reisesteder: Fredrikstad, Sandvika, Tønsberg og Oslo

      Stephan Rösler Ortopeditekniker

       Reisesteder: Fredrikstad

       Vår kunnskap

       møter dine behov

       Katalog

       Her har du NOF sin skokatalog, en oversikt over sko vi produserer

       Ortopediske sydde sko


       Ortopedisk sydde sko er laget individuelt og hvor den ortopeditekniske løsningen er sydd inn i skoen. Eksempler på dette er avstivet helkappe, oppbygget såle, profilerte innleggssåler, fotsenger eller skinner. En sydd sko fungerer samtidig som en protese, ortose og fottøy.

        • Egenandel 655kr
        • Leveringstid er 8 uker
        • Fotseng er inkludert
        • Redusert pris for barn

       Sydde sko fra Ortho Baltic


       Sko med ekstra vidde og stabilitet, godkjent som ortopediske spesialsko av NAV. Dette er sko som kan erstatte sydde ortopediske sko i enkelte tilfeller

        • Egenandel 655kr uten fotsenger
        • Egenandel 1105kr med fotsenger
        • Leveringstid 2 uker
        • Redusert pris for barn
       Ring oss hvis du ønsker å få katalog tilsendt
       via telefon: 69 30 00 10

       Vår kunnskap

       møter dine behov

       Diagnoser

       En diagnose er i seg selv er ikke nok for å få tilskudd fra NAV på et ortopedisk hjelpemiddel. Det er grad av funksjonsforstyrrelse som denne diagnosen gir. Funksjonsforstyrrelsen må være vesentlig og varig. Diagnoser som kan være årsak til vesentlig og varig funksjonsforstyrrelser er:

       Fot/Ankel

       Den Diabetiske Fot

       Forekomsten og typen av fotlidelser hos diabetikere varierer fra land til land,
       men de bakenforliggende mekanismene når fotsår oppstår er antagelig de samme. Når diabetiske fotsår oppstår, er det som regel fordi flere risikofaktorer virker sammen. Hos de fleste pasientene spiller perifer nevropati en sentral rolle. 50 % av type 2-diabetikere har perifer nevropati – og derfor per definisjon en risikofot. Nevropati fører til nedsatt følelse og i noen tilfeller fotdeformiteter, ofte med et unormalt gangmønster.

       Hos diabetikere med perifer nevropati vil et lite traume kunne gi et kronisk sår. Et slikt traume forårsakes ofte av trange sko, i forbindelse med at man går barbeint eller ved en skade. Nummenhet, fotdeformiteter samt redusert mobilitet i leddet kan forårsake unormal belastning av foten. På trykkbelastede områder dannes lett hard hud, kallus. Trykket fra denne harde huden virker på vevet under, og skadet vev med blødninger og sårdannelser oppstår som følge av dette.

       Dersom pasienten fortsetter å gå på sin følelsesløse fot, vil dette forhindre at såret gror, uavhengig av den utløsende årsaken til såret. Perifer karsykdom, som regel i forbindelse med et mindre traume, kan gi et smertefullt fotsår med en ischemisk komponent. Det er viktig å merke seg at hos pasienter med kombinasjon av perifer nevropati og perifer karsykdom kan ischemiske sår være smertefrie på grunn av nerveaffeksjonen

       Den revmatiske foten

       Ulike typer revmatisme kan forårsake store fotproblemer og skoproblemer. Smertefulle og degenererende krefter hindrer en normal gangfunksjon. I mange tilfeller kan dette helt eller delvis gjenopprettes med riktig avlastende og støtabsorberende såler og fotsenger. Det kan også være behov for ortopedisk sydde sko eller spesialsko.

       En revmatisk fot vil ha behov for stadig oppfølgning med justering og korrigering av fottøyet, ettersom sykdomsforløpet skrider frem. Revmatisme fører til stadig endringer i struktur.

       Den Deformerte Fot

       Pasienter med diagnoser som pes, -planovalgus, -cavus, -calcaneovalgus, – adductus, – equinovarus, hammertå, metatarsalgi, hallux valgus, hallux rigidus, CP, MS eller partielle fotamputasjoner har alle en eller annen form for misdannelse. Tapt gangfunksjon på grunn av disse fotdeformitetene kan helt eller delvis gjenopprettes med ortopediske fotsenger, ortopedisk sydde sko eller spesialsko med ekstra høyde, bredde og stabilitet.

       Den Paretiske Fot

       Den paretiske fot betegner liderser forårsaket av en eller annen form for lammelse (polio, hemiplegi, CP, MS m.m.). Stabiliserende og korrigerende ortoser og ortopedisk fottøy kan gjennopprette en brukbar gangfunksjon, enten det er permanent lammelser eller som et ledd i en opptreningsfase.

       Frakturer

       Frakturer (brudd) fører til nedsatt funksjon. Ofte gipses brudd ved sykehus, men ikke ved alle tilfeller lar det seg gjøre. Ved tretthetsbrudd i føtter og ankler er man avhengig av støtte for strukturen slik at det skadede området kan få ro. Bruk av fotsenger, ortopedisk fottøy, stabiliserende ortoser kan hindre bevegelse i området som er rammet

       Kne

       Meniskskader

       Menisken er støtdemperen i kneet. I tillegg hjelper meniskene ligamentene med stabiliseringen av kneleddet. Meniskskader kan opptre isolert eller sammen med ligamentskader. Hos pasienter med fremre korsbåndskader har om lag 75 % også en samtidig meniskskade.

       En medial meniskskade fører til økt belastning på brusken i mediale leddkammer og gir økt risiko for artrose på sikt. Likevel er en lateral meniskskade mer alvorlig enn en medial, fordi laterale menisk har større betydning for stabiliteten i kneleddet. En slik skade gir derfor økt risiko både for fremtidig instabilitet og økt slitasje.

       Hyperekstensjon

       Hyperekstensjon er bevegelse av sener eller muskler utover den normale grense eller bevegelse. Hyperekstensjon kan være årsaken til en skade, særlig blant idrettsutøvere.
       I motsetning til Hypermobil, som refererer til å være dobbelt-leddet, er hyperekstensjon den strekking av en kroppsdel utover det som er normalt. Skader som følge av hyperekstensjon kan forekomme i noen deler av kroppen og som et resultat av sportsskade eller ulykke. De vanligste leddene berørt av hyperekstensjon er knær og albuer.

       Luksasjon av Kneskål

       Patella luksasjon brukes om den tilstanden der patella(kneskål) ligger på normal plass, men lett kan forskyves til siden.

       Feilstilling

       Ved kraftig vold mot et normalt kneskjell kan det rotere og legge seg på utsiden av kneleddet. Det oppstår sterke smerter i kneet, og det er vanskelig å bevege leddet. Kneet vil hovne kraftig opp.

       Artrose

       Artose eller slitasjegikt er en deganerativ leddlidelse som oppstår ved at brusken i et ledd brytes ned, og det oppstår forandringer i knokkelvevet rundt. Artrose kan oppstå i alle ledd, men vanligst i ledd som er utsatt for stor belastning, og ofte ligger en feilstilling til grunn.

       Røntgen vil kunne vise redusert bruskhøyde i leddet, og forandret kontur av leddoverflaten. Det kliniske symptomet er først og fremst smerte, lokalisert til det affiserte leddet og muskulaturen rundt. Leddbevegeligheten vil etterhvert avta, og det kan oppstå kontraktur.

       Rygg/Hofte

       Skoliose

       Defineres som side til side deviasjon (skjevhet) av ryggsøylen i frontalplanet. Deformiteten forekommer faktisk i varierende grad i alle tre plan, dvs at det kan være avvik i forhold til normal lordose og kyfose og rotasjon av ryggsøylen.

       Idiopatisk skoliose (dvs.årsaken er ukjent) er vanligst, og ses oftest hos unge jenter.Flere sykdommer og tilstander forårsaker skoliose; nevrologiske sykdommer, genetiske tilstander, abnormaliteter i columna. Symtomer og tegn er synlig skjevhet i rygg, skuldre, hofter og bryst. Ryggsmerter og vanskeligheter med å puste. Kurver vil vises på røntgen.

       Lumbago

       Lumbago eller hekseskudd er en diagnose og samlebetegnelse på mange tilstander som har til felles at de gir smerter i lumbalcolumna, (korsryggen). Lumbago skilles fra isjias ved at lumbago er lokalisert smerte i korsryggen, mens isjias er smerter som stråler fra ryggen og nedover i ene benet. Lumbago er en akutt innsettende smertetilstand som ofte blir bra av seg selv innen få dager. Likevel kan den i sjeldnere tilfelle ha flere ukers varighet.

       I korsryggen er det flere muskler som kan være årsak til smerte, særlig ved overbelastning. Ryggsøylen i korsryggen er ofte utsatt for holdningsfeil og skjevheter, scoliose. Dette kan gi overbelastning av muskulaturen langs ryggraden. Slitasjeforandringer i mellomvirvelskiver gir ofte smerter. Dette kan sees på røntgenbilder som reduserte skivehøyder og som forkalkninger langs kanten av rygghvirvlene. Langs ryggsøylen går det ligamenter som kan bli betente og forårsake smerte.

       Isjias

       Isjias også: isjialgi betegner smerte i isjiasnerven; denne nerven er kroppens lengste nerve og går fra korsryggen, ned gjennom bekkenet, ned langs baksiden av låret, og deler seg i to greiner ved kneet. Den ender opp i tærne. Smertene er oftest utstrålende, p.g.a. irritasjon av en eller flere nerverøtter og deres forlengelser som fører til benet, som kan være ledsaget av sensoriske forstyrrelser, lammelser eller refleksforandringer. Isjias opptrer ofte i kombinasjon med lumbago.

       Selv om isjias er en forholdvis vanlig smertetilstand med opphav i korsryggen, blir ofte betegnelsens egentlige betydning misforstått. Isjias er ikke en diagnose, snarere et sett av tegn og symptomer, hvor fellesnevneren er at det foreligger en irritasjon av nerveroten, betegnelsen angir altså ikke hva som irriterer. Prolaps er en årsak til isjias som innebærer at det er kommet en sprekk i mellomvirvelskiven slik at et geleliknende stoff i midten av mellomvirvelskiven presses bakover og trykker på nerverøtter i ryggmargskanalen.

       Prolaps

       Skiveprolaps (prolapsus disci) betyr at den indre delen (nucleus pulposus) av mellomvirvelskivene i ryggraden har falt ut av sin normale stilling slik at det kan bli trykk på en nerverot og/eller ryggmargen. Mest kjent er betegnelsen isjias, som er en bestemt form for rotsmerter der prolapset presser på isjiasnerven. Isjias kan forekomme i alle aldersgrupper, men er mest vanlig i 30-50 års alderen.

       Bekkenløsning

       Bekkenløsning (også kjent som bekkenleddssyndrom) er en lidelse som rammer mange kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Halvparten av norske kvinner rapporterte i en studie å ha rygg- og/eller bekkensmerter i løpet av svangerskapet. For noen av disse kvinnene vedvarte også smertene etter fødselen. Det er vanskelig å si noe sikkert om forekomsten, da definisjonen på bekkenleddssyndrom varierer veldig.

       Det er imidlertid ikke uvanlig med leddplager under svangerskap; i en norsk studie anga nesten halvparten av gravide kvinner at de hadde hatt smerter i et eller flere ledd under siste svangerskap. Hos alle gravide skjer det en hormonell prosess som gjør at leddbånd blir mer tøyelige og bekkenet blir mer fleksibelt. Dersom slakkingen av leddbåndene i symfysen og/eller iliosacralleddene medfører smerte på en slik måte at kvinnen har vanskelig for å fungere i det daglige, kalles det bekkenleddssyndrom.

       Brokk

       Ryggmargsbrokk kalles også myelomeningocele (MMC) eller spina bifida og er en medfødt skade på ryggvirvlene, en manglende lukking av nevralrøret, som fører til en brokkdannelse der ryggmargshinner og nervehinner poser ut. Ryggmargsbrokk er en komplisert og sammensatt tilstand med varierende grad av lammelser, urinveis- og tarmproblematikk, utvikling av vannhode (hydrocephalus) og kognitive vansker. Graden av neurologisk utfall, er avhengig av hvor lesjonen er. Et høyt ryggmargsbrokk gir lammelser i større deler av bena.

       Nakke/Skuldre

       Prolaps

       Skiveprolaps (prolapsus disci) betyr at den indre delen (nucleus pulposus) av mellomvirvelskivene i ryggraden har falt ut av sin normale stilling slik at det kan bli trykk på en nerverot og/eller ryggmargen. Mest kjent er betegnelsen isjias, som er en bestemt form for rotsmerter der prolapset presser på isjiasnerven. Isjias kan forekomme i alle aldersgrupper, men er mest vanlig i 30-50 års alderen.

       Nakkesleng

       Nakkesleng populært kalt whiplash (fra engelsk: piskesnert), er en type skade i nakken som kan oppstå når hodet beveger seg raskt forover for deretter bakover. Dette forekommer ofte når man blir påkjørt bakfra i bil. Hva slags skade som oppstår avhenger av hvor kraftig hodet beveges.
       Det vanligste er at det blir en overstrekning av muskler og leddbånd. Dette gir symptomer i form av smerter og innskrenket bevegelighet i nakken.
       I noen sjeldne tilfeller kan skaden i nakken bli større og det kan samtidig forekomme en hjernerystelse. Hvilke skader en har fått kan kartlegges gjennom forskjellige undersøkelser av nakken og hodet. Noen får mer varige plager i form av nakke- og hodesmerter og noen også psykiske symptomer. Det kan i slike tilfeller være vanskelig å skille mellom reelle forandringer i nervesystemet og forandringer som skyldes det å ha smerter.

       Lammelse

       Brudd i nakken er en fryktet skade. Hvis bruddet er ustabilt, kan bevegelser i nakken føre til skade på nerverøtter eller ryggmargen, som ligger i en kanal som dannes av nakkevirvlene der de ligger oppå hverandre. Avhengig av hvor høyt oppe i nakken skaden sitter, kan denne avklemmingen føre til fullstendige lammelser i bena, armene eller til og med at pustemuskulaturen lammes. Skader på de nederste nakkevirvlene kan gir lammelser i bena. Sitter skaden høyere opp i nakken vil også armene rammes, og brudd aller øverst i nakken kan lamme pustemuskulaturen.

       Hånd/Albue

       Artrose

       Artrose er den vanligste og mest utbredt revmatiske leddsykdommen. På engelsk; osteoartrhritis. Utbredelsen av artrose i den vestlige verden, gjør at den i dag betegnes som en av de store folkesykdommene. Forekomsten av artrose er vanskelig å angi nøyaktig. Det har blant annet sammenheng med den flytende overgangen mellom naturlig aldring og sykdom, samt at noen mennesker kan ha ganske betydelige artroseforandringer på røntgenbilder uten å ha særlig uttalte plager. Artrose er hyppigst fra 45-50 års alder og oppover.

       Artrose er vanligst i hofter, knær og fingerledd, men kan forekomme i alle ledd i kroppen. Artose kan forekomme i enkelte ledd, eller opptre som en generalisert tilstand med flere affiserte leddområder, også kalt polyartrose. Mest typisk er at fingrenes ytterledd og midtledd, tomlenes rotledd, nakke og rygg, hofter, knær og stortærnes grunnledd blir angrepet.

       Artrose preges av at brusken i leddet gradvis blir nedslitt og kan forsvinne helt. Over tid vil da bensubstansen bli angrepet. Knokkelendene i et ledd skal bevege seg i forhold til hverandre, men samtidig holdes sammen. Benendene i leddene er kledd med brusk som er glatt og elastisk, og skal sørge for at benendene kan bevege seg i forhold til hverandre. Når man blir utsatt for artrose vil det skje forandringer i brusken inne i leddet.

       Revmatisme

       Revmatisme er en fellesbetegnelse for over 200 forskjellige sykdomsformer i ledd, muskler, senehinner og nerver, ledsaget av smerter og organiske endringer i vekslende omfang. Sykdommen omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer, men revmatisme kan også angripe huden, lungene, slimhinner og andre organer. De fleste revmatiske diagnoser er kroniske og fører til stivhet og smerter i muskler og ledd.

       Revmatisme er den vanligste årsaken til at mennesker oppsøker helsevesenet og til at mennesker blir langvarig sykemeldt og uføretrygdet i Norge. 300 000 nordmenn har denne diagnosen. Revmatiske kvinner har økt risiko for svangerskapsforgiftning, behov for keisersnitt og større risiko for tidlige fødsler. I Norge har Rikshospitalet en egen avdeling som tilbyr behandling, avdelingen driver også med forskning på revmatisme. Det finnes i dag medisiner som kan lindre smerter, og medisiner som kan bremse sykdomsutviklingen og forhindre invalidisering. Jo tidligere man får fastsatt en diagnose, jo bedre prognoser er det for sykdomsutviklingen.

       Velvære

       riktig fungerende ortopedisk fottøy er meget viktig

        

       Samarbeidspartnere

       Kontakt oss i dag

       få en timeavtale ved nærmeste ortopediske klinikk

       Våre servicesteder

       Avdelinger

       Oslogata 4, 1610 Fredrikstad

       Mandag-Fredag
       09:00-15:00
       Torsdag
       09:00-18:00
       Husk Timebestilling
       69 30 00 10

       Dyrendalsveien 13, 1778 Halden

       Ved Timebestilling
       69 30 00 10

       Ryensvingen 6, 0680 Oslo

       Ved Timebestilling
       69 30 00 10

       Løkketangen 12, 1337 Sandvika

       Ved Timebestilling
       69 30 00 10

       Dampsagveien 4, 2004 Lillestrøm

       Ved Timebestilling
       69 30 00 10

       Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg

       Ved Timebestilling
       69 30 00 10

       Breidablikkveien 3B, 4017 Stavanger

       Mandag-Fredag
       09:00-15:00
       Torsdag
       09:00-18:00
       Husk Timebestilling
       69 30 00 10

       Steinavegen 10, 6800 Førde

       Ved Timebestilling
       69 30 00 10

       Har du spørsmål? Kontakt oss her:

       Norsk Ortopedisk Fottøy AS, omsorg når kroppen lider

       © 2017 Norsk Ortopedisk Fottøy AS

       Back to top