Jostein gjennomførte en grundig verdistrømskartlegging i NOF. Dette innebærer å analysere produksjonslinjen for å identifisere flaskehalser, unødvendige operasjoner og muligheter for effektivisering. Resultatet? En dypere forståelse av produksjonsprosessen og potensielle forbedringer.

Inspirert av Toyota Production Systems, undersøkte Jostein hvordan leanprinsippene kunne anvendes i en mindre bedrift som NOF. Selv om NOF opererer med unike utfordringer (hvert produkt er spesialtilpasset), fant Jostein måter å redusere leveringstiden og optimalisere produksjonen.

Josteins nære samarbeid med NOF resulterte i innovative løsninger. Hans evne til å løse utfordringer og implementere endringer ble anerkjent med Næringslivsprisen. Dette viser at selv små og mellomstore bedrifter kan dra nytte av leanprinsippene og studenters engasjement.

 

Jostein Røgler Langaas har satt et verdifullt avtrykk i NOF, og hans arbeid er et eksempel på hvordan samarbeid mellom akademia og næringsliv kan skape banebrytende resultater. Vi gratulerer ham med velfortjent pris og ønsker ham lykke til videre! 👏👟