Karl Martin Abelsen

Ortopediingeniør

Avdelinger: Fredrikstad, Halden