• Menisken er kneets støtdemper, i tillegg til at den stabiliserer kneet. Meniskskader kan opptre isolert, eller sammen med leddbåndskader ligamentskader. Hos pasienter med fremre korsbåndsskader har ca 75% i tillegg en meniskskade. En medial meniskskade fører til økt belastning på brusken i mediale leddkammer og gir på sikt økt risiko for artrose. En lateral meniskskade er mer alvorlig enn en medial, fordi laterale menisk har større betydning for kneleddets stabilitet. En slik skade gir økt risiko for fremtidig instabilitet og artrose. Stabiliserende ortoser kan hindre uønskede bevegelser og gi ro og stabilitet, både i rehabiliteringsfasen, men også forebygge nye skader.