Ortoser

Alle ledd i kroppen kan rammes av feilstillinger, dårlig stabilitet eller problemer med trykk. En ortose kan korrigere en feilstilling slik at kroppen kan fungere som den skal, eller unngå trykkproblemer. Dersom musklene til en bestemt funksjon er svekket, eller skader på nervesystemet gjør at man ikke har kontroll på musklene, kan en ortose støtte opp, stabilisere og gjenopprette en tapt funksjon. For noen handler dette om å kunne reise seg fra en rullestol noen minutter hver dag, for andre om å kunne fungere i en jobb, gå i fjellet eller bare å kunne handle det man trenger i nærbutikken.

Ortoser kan lages i mange ulike materialer, som plast, silikon, karbonfiber, tekstiler,  skinn eller elektriske ortoser (FES ortoser). Ofte finnes det flere gode løsninger, og ortopediingeniøren må samarbeide med deg som skal bruke ortosen om hva man tror vil fungere best.