Klinisk vurdering av ortopediinegniør

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller fysioterapeut, selv om det i noen tilfeller kan være til hjelp i vurderingen.

I tillegg til å ta mål til og tilpasse ortopediske hjelpemidler, kan en ortopediingeniør også gjøre vurderinger som gjelder plager knyttet til bevegelsesapparatet, og anbefale aktuelle hjelpemidler.

En ortopediingeniør har en 3-årig medisinsk-teknisk utdanning, etterfulgt av 2 års turnustjeneste, og dermed god kompetanse til å vurdere ulike plager.

Ta kontakt på 69 30 00 10 eller post@nof-as.no